Ambassadeurschap

Bas is sinds 2005 ambassadeur van Stichting KiKa, Kinderen Kankervrij. Hij is bij allerlei acties en evenementen van KiKa betrokken. KiKa zet zich in om meer onderzoek naar kinderkanker mogelijk te maken. De genezingskans van kinderen met kanker ligt op dit moment nog rond de 75%. Met de komst van het Maxima kinderoncologisch centrum en nog meer onderzoek, wil KiKa dat percentage omhoog brengen. Het streven is 95% in 2025.

Ook van Natuurmonumenten, stichting Voorall (Hagenaars met een beperking) en de Haagse kinderboerderij De Nijkamphoeve is Bas ambassadeur.